Monday, 2 February 2015

Program Jom Gosok Gigi Bersama Mukmin 2014

Gambar Aktiviti HEM sepanjang 2014FOKUS HAL EHWAL MURID1.  Mewujudkan model sekolah berimej, berkualiti 
     dan modal insan yang bersahsiah terpuji dan 
     berketerampilan.

2.   Menekankan kepada kepimpinan melalui teladan 
      yang berkesan dalam usaha membentuk perwatakan 
      diri murid bagi mempertingkatkan kemenjadian 
      sahsiah dan potensi diri murid itu.

3.  Memantapkan pengurusan disiplin murid dalam 
      melahirkan murid yang berdisiplin, bersahsiah dan
      mematuhi peraturan dalam kehidupan harian dan 
      ditangani dengan bijak , berhemah dan bersepadu.

4.   Memantapkan pengurusan unit-unit Hal Ehwal Murid 
      ke arah yang lebih cemerlang, sistematik, lebih 
      berkesan dan mantap.

5.   Memperkasa program penghayatan nilai murni 
      di kalangan murid sekolah agar menjadi generasi 
      terbilang selaras dengan misi KPM.

6.   Memperkasakan pengurusan SPBT dan pengurusan 
       bilik BOSS bertaraf lima bintang.
7.   Memantapkan Balai Selera (kantin) sekolah agar 
      memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan.
8.   Memastikan pengurusan unit Bimbingan dan Kaunseling 
      lebih bersistematik dan berfungsi dengan cemerlang 
      serta berupaya melaksanakan peranan selaras dengan 
      visi dan misi sekolah.